Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Ndihmës Akademik DMB

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Belinda Bardhi

Teknik Laboratori

bbardhi@ubt.edu.al

 

Liliana Jani 

Teknik Laboratori

ljani@ubt.edu.al