Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi ndihmës akademik DEPZHR

Mimoza Luçi

Adresa: ( m.luci@ubt.edu.al) Godina A, zyra.222.

E diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë. Punon në Fakultetin e Bujqësisë që në vitin 1994. Ajo mban pozicionin e personelit joakademik në Departamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural, me diplomë MSc dhe ka marrë pjesë në disa trajnime të ndryshme. Ajo mbulon gjithashtu detyrat administrative dhe mësimore në Departamentin, si dhe koordinimin e studentëve me sekretarinë mësimore.