Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi ndihmës akademik DDA

Erjola (Shehu) Çeça

Staf ndihmës akademik në departamentin “DREJTIM AGROBIZNESI”

Pozicioni i punës:  Laborante

Email: ececa@ubt.edu.al

E diplomuar në degën Financë – Kontabilitet në vitin 2014 dhe ka përfunduar studimet Master po në degën Financë – Kontabilitet në vitin 2016. Me një eksperiencë 4 vjecare si ekonomiste aktualisht ajo mban pozicionin e Laborantes në departamentin Drejtim Agrobiznesi, me gradë shkencore MSc, si staf ndihmës akademik. Ajo mbulon gjithashtu edhe detyra administrative e të mësimdhënies në Departament, si edhe kordinimin e studentëve me sekretarinë mësimore.