Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Ndihmës Akademik

Stafi Ndihmës Akademik

 

Mimoza Luçi
E-mail: mluci@ubt.edu.al

E diplomuar pranë Fakultetit të Bujqesisë. Ka nisur punë në Fakultetin e Bujqësisë në vitin 1994. Ajo mban pozicionin e specialistes në Deparatamentin e Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural, me gradë shkencore MSc. dhe ka bere disa trajnime te ndryshme. Ajo mbulon gjithashtu edhe detyra administrative e të mësimdhënies në Departament, si dhe kordinimin e studenteve me sekretarinë mësimore.