Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi joakademik

Stafi joakademik

1. Edlira Sadiku

Diplomuar në Universitetin Bujqesor te Tiranes, ne vitet akademike 2001-2006. Eksperienca pune ne kompani private (OMV Albania) si dhe ne Institucione Shteterore (Universiteti Bujqesor i Tiranes). Pergjegjese e Zyres se Karrieres se Studenteve te FBM per vitet 2009-2015. Specialiste prane departamentit te Akuakultures dhe Peshkimit prane FBM nga viti akdemik 2016  dhe ne vazhdim.

 

 

2. Guliem Krroqi

Kam kryer studimet Bachelor prane Universitetit Bujqesor te Tiranes ne Degen Akuakulture dhe Menaxhim peshkimi duke u diplomuar me Noten 10 per te vazhduar me nje Master Kerkimore Shkencor te kryer ne baze te nje projekti Norvegjez SeaMed duke bere kerkime shkencore per 2 vite ne Sarande ,Butrint  u diplomova me Noten 9 dhe me nje medalje ne Norvegji.

Jam ne perfundimin e studimeve te universitetit te dyte po ne Universitetin Bujqesor te Tiranes profile Ekonomik dega Menaxhim Agrobiznes part-time.

Kam nje experience pune ne fushen e peshkimit, te akuakultures, te perllogaritjes se stokut, vleresim te biomases, te analizimit hidrokimik etj qe nga viti 2011 me nje partner shume te fuqishem nderkombetare FAO ( Food and Agriculture Organization) of the United Nation e vertetuar kjo me deshmite perkatese.

Gjithashtu pjesmarje e gjere ne projektet kombetare te fituara ne Ministrine e Bujqesise si dhe te Mjedisit gjithashtu dhe ne Agjencine Kombetare te Mjedisit si specialist i fushes se hidrokimise peshkimit dhe akuakultures.

 

3. Bledar Kuka

Shtator 2013 – Specialist në Departamentin e Akuakulturës & Peshkimit, FBM, UBT

26.05.2012 – Shtator 2013 Specialist në Departamentin e Prodhimit Shtazor, Drejtimi Akuakulturë dhe Manaxhim  Peshkimi, FBM, UBT.

01.04.2004 – 26.05.2012 Pedagog (Lektor i parë) për lëndët “Burimet e Peshkut dhe Teknikat e Peshkimit”, Manaxhimi i resurseve peshkore”, “Akuakultura dhe legjislacioni” etj.,  Departamenti i Prodhimit Shtazor, FBM, UBT

Tetor 2002 – Shkurt 2005 Master i Shkencave “Modelimi teknik dhe ekonomik i sistemeve të prodhimit blegtoral”, Departamenti i Prodhimit Shtazor, FBM, UBT

1996-2002 Studimet e Larta, Diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT, Inxhinier Agrar  në Profilin Prodhim Shtazor.