Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi joakademik DSHU

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Pergjegjesi i departamentit DPSH
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Stafi joakademik

Erjola Kopali (Specialiste) ekopali@ubt.edu.al
Arjana Cango (Specialiste)  acango@ubt.edu.al
Lumturi Buzali (Specialiste)  lbuzali@ubt.edu.al