Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Joakademik DK

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

MSc. Sunilda Haveraj
Specialiste në Departamentin Kimi

shaveraj@ubt.edu.al

 

MSc. Dorina Beli
Specialiste nё Laboratorin e Kimisë

dbeli@ubt.edu.al