Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi JoAkademik

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Stafi joakademik

Indrit Shimaj (Specialist)  ishimaj@ubt.edu.al
Lindita Laci (Specialiste)  llaci@ubt.edu.al