Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi i UBT-së mer dozën e dytë të vaksinës anticovid

Në vijimësi të ndjekjes së rregullave të përcaktuara nga autoritetet për të parandaluar përhapjen e COVID 19, UBT ndërmori dhe zbatoi me përpikmëri fushatën e vaksinimit anti-COVID dukeb marrë dozën e dytë të vaksinës në 16 qershor të këtij viti. Faza e dytë e vaksinimit anticovid për stafin akademik, ndihmës akademik dhe administrativ të Universitetit Bujqësor të Tiranës u realizua me sukses dhe pa asnjë problematikë të regjistruar.

Ashtu si edhe në fazën e parë, procesi i vaksinimit u zhvillua në ambientet e brendshme të kampusit të UBT duke zbatuar masat e përcaktuara në protokollet anticovid. Në fazën e parë në këtë institucion arsimor u vaksinuan më shumë se 430 persona, ndër të cilët staf akademik dhe ndihmës/akademikë nga 5 fakultetet e UBT-së e respektivisht nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, ai i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti i Shkencave Pyjore, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, ai i Mjekësisë Veterinare si dhe nga Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve që u bënë pjesë e këtij procesi intensiv.

Vaksinimi ashtu edhe siç ishte parashikuar, nisi në orët e para të mëngjesit dhe u zhvillua përgjatë gjithë ditës duke alternuar fashat orare të paracaktuara. Procesi i vaksinimit në UBT u mundësua dhe menaxhua më së miri edhe falë komunikimit intensiv të drejtuesve të institucionit dhe punës pregatitore të kryer nga strukturat e çdo niveli me Operatorin e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (OSHKSH). Çdo personi iu kërkua paraprakisht plotësimi i formularit të miratimit ku përveç gjeneraliteteve apo të dhënave personale, saktësoheshin nga autoritetet shëndetësore edhe informacione të detajtuara në lidhje me gjendjen shëndetësore.