Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi i ndihmës Akademik DMPK

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Stafi ndihmës akademik

 

Departamenti i Shëndetit Publik Veterinar

dshp.fmv@ubt.edu.al

 

Dr. Anita Koni

Pozicioni i punës: Specialiste pranë Laboratorit të Sëmundjeve Infektive

E-mail: akoni@ubt.edu.al.

 

Dr. Ada Buzali

Pozicioni i punës: Specialiste pranë Laboratorit të Mikrobiologjisë

E-mail: adabuzali@ubt.edu.al