Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi i ndihmës akademik DMMF

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Stafi ndihmës akademik i Departamentit të Moduleve Morfofunksionale

 

Genti Velo

Pozicioni i punës: Specialist

Mbikqyrës në: Laboratorin e Biokimisë, Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

E-mailgvelo@ubt.edu.al

 

Eduart Sula

Pozicioni i punës: Specialisti laboratorit të Fiziologjisë

Mbikqyrës në: Laboratorin e Fiziologjisë, Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

Email: esula@ubt.edu.al

 

Edmond Dule

Pozicioni i punës: Laborant

Mbikqyrës në: Laboratorët e Anatomisë, Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

E-mail: edule@ubt.edu.al

 

Artur Koleci

Pozicioni i punës: Specialist

Mbikqyrës në:

  • Laboratorin e Histologjisë, Departamenti i Moduleve Morfofunksionale
  • Laboratorin e “Sigurisë publike”, Departamenti Moduleve Paraklinike

E-mail: akoleci@ubt.edu.al