Themelohet ALUMNI UBT.

Organizua nga QKA dhe nën kujdesin e veçante te Rektorit te UBT Prof. Dr. Bari Musabelliu.

Bazuar në Rregulloren e “Organizimi dhe Funksionimi i Degës së Zhvillimit të Kurrikulave, Karrierës dhe Vlerësimit Institucional“,  u mbajt mbledhja e pare e asamblesë së ALUMNI të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Në vijim, është realizuar procesi i votimit për anëtarët e Bordit të ALUMNI UBT.

Fokusi e veprimtarisë se ALUMNI UBT do të bazohet në tre shtylla:

  1. Përfshirjen e ish-studentëve të UBT në funksion të zgjerimit të këtij rrjeti.
  2. Aktivitete të natyrës informuese, shkëmbim/transferim eksperience apo edhe argëtuese
  3. Lobime për mbështetje ndaj UBT

Lajmerime

Projekte