1-          Takime me të Ftuar

Aktiviteti “Takime me tëFtuar” zhvillohet duke vendosur përpara studentëve personalitetet më në zë të ekonomisë, agronomisë, veterinarisë, poitikës dhe biznesit. Qëllimi i këtij aktiviteti është të aftesojë studentët në sferën e komunikimit, ekonomisë, agronomisë, veterinarisë, politikës dhe biznesit.

2-          Diskutime në Panel

Aktiviteti “Diskutime në Panel” është një format diskutimi I bazuar tek modeli I suksesshëm I diskutimit të World Economic Forum. Qëllimi kryesor I këtij aktiviteti është të aftësojë studentet se si të flasin në publik,  si ta prezantojnë një ide, si të strukturojnë një debat dhe si mund të mbrojnë tezën e tyre. Duke I vënë studentët përballë njëri-tjetrit të diskutojnë për tematika të përcaktuara më parë, duke sjellë fakte dhe prova dhe me mënyrën se si ata do zgjedhin ta konturojnë debatin do u forcojë studentëve profesionalizmin në debat për të qenë më interaktiv në shoqërinë civile.

3-          Studentët dhe Media

Universiteti Bujqësor I Tiranës perms aktivitetit “Studentët dhe Media” u krijon mundësinë studentëve të promovojnë gjithë veprimtarinë e tyre socale, artistike, kulturore, sportive dhe akademike në media të ndryshme. Gjithashtu ky aktivitet ka si qëllim që të mediatizoj dhe promovoj studentët ekselent dhe studentët me aftësi të mira lidershipi.

Lajmerime

Projekte