• Të gjitha
  • FBM
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Grafiku i provimeve për sezonin e Shkurtit, Fakulteti i Shkencave Pyjore

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve për sezonin e Shkurtit në…

Shtyhet afati për pagesën e tarifave të studentëve

Njoftohen të gjithë studentët se afati për pagesën e tarifave të…

Renditja e kandidatëve në kategorinë ”Asistent-Lektor” në Dep. e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

Për renditjen e kandidatëve fitues në përfundim të procedurës së pranimit në kategorinë ”Asistent-Lektor” në Departamentin e …

Ofertë pune “Lektor” në Departamentin e Menaxhimit të Turizmit Rural pranë FEA-së

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë…

Ofertë pune ”Asistent-Lektor” në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës pranë FEA-së

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë…

Ofertë pune ”Asistent-Lektor” në Departamentin e Lëndëve Morfo-Funksionale pranë FMV-së

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë …

Tre mobilitete për studentët në ciklin e dytë të studimeve

Në kuadrin e projektit KA107 (ICM), në bashkëpunim me Universitin e Tuscia, Viterbo – Itali, janë parashikuar  3 mobilitete
(të mbuluara më bursë) për studentë në nivel master, gjatë simestrit të

First Announcement - 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC)

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to inform you that the 11th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC) will…

Invitation for MESMAP-6 International Symposium

The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6)” will be held at the…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë studentët , që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave per vitin akademik 2019-2020 që studiojnë
në programet e studimit…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020

 Njoftohen të gjithë studentët, që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
që studjojnë në programet e studimit…

Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin
e automatizuar të provimeve…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

TEEAL Library për studentët

Ju informojmë se TEEAL Library është e aksesueshme në kompjuterat e Bibliotekës…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…