Aplikim për studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare në kuadër të marrëveshjes midis Universitetit Bujqësor të Tiranës me Universitetin e Cordovas – Spanjë mbështetur nga Programi Erasmus + Ka1.

Në kuadër të marrëveshjes midis UBT-së dhe Universitetit të Cordovas – Spanjë e mbështetur nga Programi “Erasmus + KA1”, parashikohet shkëmbimi i dy studentëve të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare të Tiranës, për realizimin e praktikave profesionale. Ju bëjmë me dije se afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve përfundon në datë 18/12/2019 dhe në datë 19/12/2019, ditën e Enjte ora 9.30 në mjediset e Dekanatit të FMV-së, do të realizohet intervista me studentët që kanë aplikuar. Në kuadër të këtij programi do të përzgjidhen 2 studentë të vitit të pestë që plotësojnë më mirë kriteret e më poshtme:

Kliko këtu: Aplikim për studentët e FMV

Thirrje për shkëmbim studimesh me Universitetin Agrar të Plovdivit në Bullgari

Në kuadër të marrëveshjes Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit Agrar të Plovdivit në Bullgari, Ju njoftojmë se është hapur thirrja për shkëmbime studimesh për studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për semestrin e pranverës Shkurt 2020 – Qershor 2020.

Cilat programe studimi mund të aplikojnë?

Kliko këtu: Thirrje për shkëmbim studimesh

VENDIM REKTORATI Nr.105, Datë 01.12.2019 

Vendim Rektorati  Nr.105, Datë 01.12.2019 mbi pezullimin e mësimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës:

Kliko këtu: Vendim Rektorati mbi pezullimin e mësimit

VENDIM REKTORATI Nr.104, Datë 30.11.2019

Vendim Rektorati  Nr.104, Datë 30.11.2019 mbi pezullimin e mësimit në Fakultetin e Shkencave Pyjore (FSHP):

Kliko këtu: Vendim Rektorati mbi pezullimin e mësimit

Në vijim të komunikimit të djeshëm lidhur më ndërprerjen e mësimit në Fakultetin e Shkencave Pyjore për periudhën 02/12/2019-06/12/2019 dhe në konsiderim të problematikave me vijimësinë e lëkundjeve të tërmetit, sjellim në vëmendje ndërprerjen e mësimit edhe në të gjitha fakultetet e tjera për periudhën 02/12/2019-06/12/2019.
Kujtojmë: I gjithë stafi akademik, ndihmës akademik dhe administrativ, si dhe punonjësit e tjerë duhet të jenë në punë.

Rektorati

Tё nderuar anëtarë tё Universitetit, staf Akademik, Ndihmës Akademik dhe Administrativ,

nё solidarizim me tё gjithë tё prekurit nga kjo fatkeqësi natyrore, Universiteti Bujqësor i bёnё thirrje gjithsecilit tё kontribuojë financiarisht sipas dëshirës dhe mundësive , nё dobi dhe nё mbështetje tё tё prekurve nga kjo fatkeqësi. Nё shërbim tё këtij qëllimi është ngritur komisioni pranë zyrave tё financës….. ku do tё merret çdo kontribut me mandat arkëtimi, nё tё cilin shënohet edhe emri.. dhe pastaj do tё derdhen nё llogarinë “e-albania”, nё emër tё stafit tё UBT-sё, nga e hëna qё vjen deri tё premten..

Universiteti Bujqësor i Tiranës

VENDIM REKTORATI Nr.103, Datë 26.11.2019

Vendim Rektorati  Nr.103, Datë 26.11.2019 mbi pezullimin e mësimit për datat 26 dhe 27 Nëntor 2019:

Kliko këtu: Vendim Rektorati mbi pezullimin e mësimit