• Të gjitha
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Datat e provimeve të paradiplomimit dhe të mbrojtjes për programet e ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve, FSHP

Bashkangjitur do të gjeni datat e provimeve të paradiplomimit dhe datat për mbrojtjen e diplomës për programet e…

Ofertë pune “Lektor ” në Departamentin e Industrisë së Drurit, pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall një vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore.
Konkursi do të zhvillohet në…

Ofertë pune “Lektor ” në Departamentin e Industrisë së Drurit, pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall një vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore.
Konkursi do të zhvillohet në…

Renditja e kandidatëve në kategorinë ”Asistent-Lektor” në Dep. e Matematikës dhe Informatikës pranë FEA-s

Në përfundim të procedurës së rekrutim/pranimit në kategorinë ”Asistent-Lektor”, në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës
pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, në…

Datat e riprovimeve dhe datat e sezonit të dytë të mbrojtjes së diplomës (Bachelor dhe Master), FEA

Bashkangjitur do të gjeni datat e riprovimeve (para diplomimit) për studentët e…

Grafiku i provimeve për ciklin e dytë të studimeve Master, FBM

Bashkangjitur do te gjeni grafikun e provimeve për ciklin e dytë të studimeve…

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar
të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe…

Ofertë pune për personel akademik ”Kërkues” në Qendrën e Kërkimit të Ushqimit, pranë FBU

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë …

Ofertë pune ”Asistent-Lektor” në Departamentin e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit, pranë FBM-së.

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit…

Hungarian Government Scholarship Programme

The following Master of Science degree courses are being offered in English for the 2020-21 Academic Year…

Grafiku i provimeve për Semestrin e I, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkangjitur do te gjeni grafikun e provimeve për Semestrin e I…

Datat e provimeve për sezonin e Shkurtit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve për sezonin e Shkurtit për…

Datat e provimeve për sezonin e Shkurtit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Bashkangjitur do te gjeni grafikun e provimeve për sezonin e Shkurtit për…

Grafiku i provimeve për sezonin e Shkurtit, Fakulteti i Shkencave Pyjore

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e provimeve për sezonin e Shkurtit në…

Shtyhet afati për pagesën e tarifave të studentëve

Njoftohen të gjithë studentët se afati për pagesën e tarifave të…

Tre mobilitete për studentët në ciklin e dytë të studimeve

Në kuadrin e projektit KA107 (ICM), në bashkëpunim me Universitin e Tuscia, Viterbo – Itali, janë parashikuar  3 mobilitete
(të mbuluara më bursë) për studentë në nivel master, gjatë simestrit të

First Announcement - 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC)

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to inform you that the 11th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (11th CMAPSEEC) will…

Invitation for MESMAP-6 International Symposium

The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6)” will be held at the…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “BALKANET” “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”

Në kuadër të projektit, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, “BALKANET”
financuar nga Bashkimi Europian…

Karta e Studentit

Të gjithë studentët mund të marin një informacion të gjerë dhe të detajuar për cdo shërbim…

Njoftim për studentët e diplomuar

Të gjithë studentët e diplomuar që janë regjistruar në platformën Gradua Project duhet të printojnë CV-në dhe …

Studentët që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë studentët , që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave per vitin akademik 2019-2020 që studiojnë
në programet e studimit…

Studentët që plotësojnë kushtet për përjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020

 Njoftohen të gjithë studentët, që plotesojnë kushtet për perjashtimin nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
që studjojnë në programet e studimit…

Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin
e automatizuar të provimeve…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkangjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…