• Të gjitha
  • Erasmus
  • FBM
  • FBU
  • FEA
  • FMV
  • FSHP
  • Njoftime
  • UBT

Orari i mësimit për semestrin e dytë në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e mësimit, për semestrin e dytë, për programet e studimit…

Shtyrja e datës së provimit të modulit "Terminologji mjekësore" K.I, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Për shkak të situatës së krijuar nga moti i ftohtë dhe vështirësitë që janë shfaqur si pasojë e kësaj në qarkullimin rrugor në disa…

Grafiku i provimeve, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve, semestri i parë, viti akademik 2020-2021…

Trajnim online: “Si të shkruajmë një artikull shkencor të suksesshëm’’

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, në bashkëpunim me Prof. Burim Ametaj (Editor-in-Chief journal “Dairy”, 4-10G Agriculture/Forestry Centre, Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alber…

Bursa FAO për Nivelin Master në Hungari

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit pranë UBT njofton se Zyra e Rajonale e FAO për Evropën dhe Azinë Qendrore ofron Bursa për Nivelin Master në Hungari pranë universitetit Szent István University.

Bursat janë në drejtimet e studimit

  1. Pr…

Trajnim 15 javor për rritjen dhe menaxhimin e derrave

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare njofton se nga datat 06 Shtator- 15 Dhjetor 2021, Aeras Training International në Barneveld, Holland organizon trajnim 15 javor për rritjen dhe menaxhimin e derrave. Ky kurs ofron mundësi për bursa. Ftohen stafi akade…

Program studimi Dual – Studime dhe praktikë profesionale në bujqësi dhe sigurinë ushqimore

Projekti Erasmus+
DUAL CURRICULA – Study and work practice in agriculture and food safety (DualAFS) – Studime dhe praktikë profesionale në bujqësi dhe sigurinë ushqimore.

Studime universitare sipas sistemit DUAL gjerman, ku kombi…

Bazë Didaktike Eksperimentale me makina CNC

Laboratori  Didaktik-Eksperimental i përpunimit të drurit, që ndodhet pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore, mundëson realizimin e kampionëve të ndryshëm që do të përdoren gjatë eksperimenteve. Për këtë arsye, ky lab…

FEA hap studimet në Masterin Ekzekutiv (ME) në “Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale”

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, hap në vitin akademik 2020- 2021, Masterin Ekzekutiv në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale”. Kjo diplomë e ciklit të tretë të studimeve (niveli i 8 k…

Shpallet thirrja për aplikime për Shkëmbim Studentësh në kuadër të projektit Erasmus+"Credit Mobility" për Semestrin e dytë 2020-2021

Në kuadër të projektit Erasmus + “Credit Mobility”, midis “Pamukkale University” në Turqi dhe Universitetit Bujqësor…

Ndërtimi i Kapaciteteve për Transferimin e Teknologjisë në Ballkanin Perëndimor

Titulli: Ndërtimi i kapaciteteve për transferimin e teknologjisë
në Ballkanin Perëndimor

Datat dhe kohëzgjatja e projektit
Data e fillimit: 2017 Data e përfundimit: 2020

Koordinator: Lisa Cowey (UK) & Prof.Dr. Magdalena Cara (AUT)…

Orari i mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021…

Njoftim për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional se procesi…

Tetori sjell ditët e Erasmus, të cilat organizohen për të katertin vit radhazi në datat 15, 16 dhe 17

Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit,…

Kursi "Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme

Bashkëngjitur do te gjeni informacion rreth Kursit “Vlerësimi i pasurive të paluajtshme për tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë…

Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme…