Prof. Asoc. Erinda Lika
Dekane

E-mail; elika@ubt.edu.al CV Erinda Lika

Prof. Asoc Erinda LIKA ka përfunduar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 2004 dhe diplomohet “Mjek Veteriner” me diplomë “Shkëlqyeshëm“.  Në mars të vitit 2005 u emërua asistent-pedagoge në Lëndën “Kirurgji Veterinare“. Në Mars 2009 pozicionohet Titullare e modulit Anestezia Veterinare pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Në Korrik 2006 fiton kualifikimin “Master” në Veterinari. Në Korrik 2009 me temën: “Studimi i patologjive të kornesë në qen” fiton Gradën Shkencore “Doktor” në Veterinari. Në shkurt të vitit 2013 fiton titullin akademik “Profesor i asociuar”. Aktiviteti botues i saj, në formën e teksteve universitarë, artikujve shkencorë (brenda dhe jashtë vendit), posterave, etj., është mjaft i gjërë. Ka kryer studime shkencore, ka udhëhequr tema mikrotezash për “Master në Veterinari” dhe tema studentësh. Ajo ka kryer specializime dhe trajnime brenda dhe jashtë vendit. Në maj të vitit 2010 ka qenë organizatore e kongresit XVIII ndërkombëtar të Federatës për shëndetin dhe prodhimtarinë e ruminanteve (the XVIII Congres of Mediterranean Federation for health and production of ruminants) (fe.me.s.p.rrum.). Durres Albania. Drejtimi kryesor në aktivitetin e Prof. Lika janë Anestezia dhe patologjitë e syrit në kafshët e shoqërimit. Ka realizuar një numër të konsiderueshëm referimesh dhe Kumtesa në sesione shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitet 2012-2016  ka qënë Kryetare e grupit kërkimor shkencor “Sëmundjet e ripërtypsave dhe kirurgjia”. Në qershor 2016-2019 u emërua Zv. Dekane për Doktoraturat në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Aktualisht është Dekane e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.

 

Jerina Vukaj
Asistente e Dekanatit
Email: jvukaj@ubt.edu.al