• All
  • Aktivitete Studentore

Simultane Shahu

Forumi ekonomik studentor  i Universitetit Bujqësor të Tiranës, Qendrën e Karrierës dhe Alumni dhe Federatën Shqiptare të Shahut
organizuan në ambientet e UBT-së simultanen e dytë të…

Gjenerimi i ideve të biznesit dhe përgatitja e planit të biznesit

Momente nga trajnimi i mbajtur më datë 16 Shkurt 2019, ora 11:00 -12:00 pranë Qendrës Rinore Tiranë me temë “Gjenerimi i Ideve të Biznesit dhe Përgatitja e Planit të Biznesit”…