UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS ËSHTË UNIVERSITETI MË I VJETËR NË SHQIPËRI.
IAL I AKREDITUAR.
UNIK NË PROGRAMET E STUDIMIT QË OFRON.
DIPLOMA LEHTËSISHT E EKUIVALENTUESHME NË VENDET E BE-SË DHE ME GJERË.
NJË NGA INSTITUCIONET MË TË BESUAR NË SISTEMIN UNIVERSITAR NË VEND.
KAMPUSI MË I MADH ME MJEDISE ÇLODHËSE DHE ATRAKTIVE PËR STUDENTËT.
PROGRAMET E AKREDITUAR NË FAKULTETIN E BUJQËSISË DHE MJEDISIT, "INXHINIER I AGROMJEDISIT", "HORTIKULTURË", "MBROJTJE BIMËSH", "MJEKËSI BIMORE", "INXHINIERI AGROMJEDISI", "ARKITEKTURË PEIZAZHI".
PROGRAMET E AKREDITUAR NË FAKULTETIN  E EKONOMISË & AGROBIZNESIT, "MENAXHIM AGROBIZNESI", "FINANCË-KONTABILITET", "MENAXHIMI I TURIZMIT RURAL", "ADMINISTRIM I NDËRMARRJEVE", "MENAXHIMI I NDËRMARRJEVE TË AGROBIZNESIT ".
PROGRAMET E AKREDITUAR NË FAKULTETIN E BIOTEKNOLOGJISË DHE USHQIMIT "TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE".
PROGRAMET E AKREDITUAR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE PYJORE "INXHINIERI PYJORE".
PROGRAMET E AKREDITUAR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË VETERINARE "MJEKËSI VETERINARE".

Njoftimet e fundit

Aktivitetet e fundit

Fjala e Rektorit
Dua fillimisht t’ju uroj për fillimin e vitit të ri akademik 2020-2021, me dëshirën për të qenë një vit i suksesshëm dhe i mbarë për të gjithë ju, ndonëse ka nisur dhe zhvillohet në rrethana aspak të favorshme...
Misioni
UBT ka për mision edukimin profesional dhe kërkimin shkencor. Misioni i UBT lidhet me formimin bujqësor në drejtim të zhvillimit të bujqësisë moderne dhe garantimit të ushqimit të shëndetshëm dhe cilësor...
Pse UBT
Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit...

ERASMUS +

Shërbimet Online - Universiteti Bujqësor i Tiranës

ESSE3

Esse3 është një sistem i integruar për menaxhimin e mësimdhënies dhe shërbimeve drejtuar studentëve, orientimit, aplikimit në Universitet dhe jetës universitare deri në mbrojtjen e diplomës.Studenti mund të monitorojë studimet e tij përmes një kodi unik identifikimi që e shoqëron atë në gjithë eksperiencën e tij në Universitet: nga aplikimi deri pas diplomimit, ku gjithmonë mund të gjejë të gjitha informacionet në lidhje me jetën e tij universitare me një instrument transparent dhe interaktiv. Nëse keni probleme të çfarëdolloj tipologjie, kontaktoni IT e Universitetit.

GRADUA

Platforma GRADUA ju lejon studentëve të kenë lehtësi kontakti me tregun e punës. Falë regjistrimit në platformën GRADUA, studentët mund të krijojnë CV-në e tyre personale, të çertifikuar nga Universiteti përkatës, të kenë qasje të lehtë në informacion mbi mundësitë e punës / praktikës profesionale, të përgjigjen në oferta pune direkt përmes platformës, të kontaktohen nga kompanitë. Përveç kësaj, platforma GRADUA u jep studentëve mundësinë për të vlerësuar përvojën e tyre universitare në sajë të pyetësorit online. acebook

Evente

KURSI PËR LIÇENCËN “VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME”
(tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme) zhvillohet në UBT dhe

tarifa e regjistrimit ulet nga 90,000 lek në 60,000 lek

Kandidatët duhet të jenë diplomuar në fushat: bujqësi, ekonomi dhe shkenca inxhinierike
Regjistrimet bëhen çdo ditë. Për më shumë informacion kontaktoni:
E-mail: dame@ubt.edu.al 

Kërkimi Shkencor

Projekte

foto4 ubt

Bashkëpunime

Photo

Konferenca Shkencore

foto 8 ubt

INSTITUCIONE PARTNERE

next
prev