Draft-programe për thirrjet e Programit “Horizon Europe 2021-2027”

Këto draft- programe shumë shpejt do të kthehen në Thirrje për projekte. Kushdo që është i interesuar, mund të nisë përgatitjet sipas fushave respektive që paraqiten në dokumentet bashkëngjitur.

Kliko këtu për të shkarkuar versionin në anglisht WP-Climate, Energy and Mobility 2021-2022-1

Kliko këtu për të shkarkuar versionin në anglisht WP-European Innovation Council EIC-1

Kliko këtu për të shkarkuar versionin në anglisht WP-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment 2021-2022-1

Kliko këtu për të shkarkuar versionin në anglisht WP-Research-Infrastructures-1