Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Cikli i Viti Akademik 2020-2021

Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Viti Akademik 2020-2021

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Cikli i Parë i Studimeve Bachelor
Menaxhim Agrobiznesi
Financë Kontabilitet
Menaxhim i Turizmit Rural
Ekonomiks i Aplikuar
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Informatikë Biznesi

Cikli i Dytë i Studimeve “Master i Shkencave”
Master i Shkencave K.I
Master i Shkencave K.II

Cikli i Dytë i Studimeve “Master Profesional”
Master Profesional K.I
Master Profesional K.II

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Cikli i Parë i Studimeve Bachelor
Shkencat e Ushqimit dhe te Ushqyerit
Teknologji Agroushqimore
Vreshtari – Enologji

Cikli i Dytë i Studimeve “Master i Shkencave”
Bioteknologji Agroushqimore
Teknologji Ushqimore

Cikli i Dytë i Studimeve “Master Profesional”
Cilësia dhe Siguria Ushqimore 
Analizat e Ushqimeve