Evidenca e kuotave dhe aplikimeve për ciklin e parë të studimeve Bachelor V.2020-2021

Bashkangjitur do të gjeni evidencën e kuotave dhe aplikimeve për ciklin e parë të studimeve Bachelor datë 15.09.2020, Viti Akademik 2020-2021.

Kliko këtu: Evidenca regjistrimeve Bachelor_R.I_2020-2021 (15 shtator)