Njoftim për studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

PËR STUDENTËT E KURSIT TË TRETË BACHELOR

Njoftohen studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të cilët kanë frekuentuar lëndë të kursit të parë dhe të dytë gjatë semestrit të dytë të vitit akademik 2019-2020, si dhe për shkak të situatës të jashtëzakonshme nuk kanë arritur të regjistrohen gjatë periudhës së qershorit për të shlyer frekuentimin të paraqiten pranë ZSS për të regjistruar lëndët që kanë frekuentuar.

Frekuentimi do të plotësohet me datën e grupit të tretë të kursit ku lënda zhvillohet.

Këta studentë do të mund të shfrytëzojnë sezonet pasardhëse plotësuese për tu futur në provim.

 

DEKANATI

Kliko këtu: Njoftim për studentët e kurseve të treta