Vendim nga KIZ për shpalljen e fituesve si anëtarë të organit drejtues Senat Akademik, për kategorinë Personel Akademik

Kliko këtu:  Vendim për Senat Akademik Personel Akademik