Njoftim për konsultimet e moduleve të semestrit të II Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, Viti I dhe Viti II Bachelor, që konsultimet e moduleve të semestrit të II të vitit akademik 2019 – 2020 të cilat u zhvilluan on-line për shkak të pandemisë Covid-19, do të jenë si më poshtë:

– Viti I  në periudhën 31 Gusht – 04 Shtator 2020 (sipas orareve që do të publikohen)

–  Viti II  në periudhen 07 Shtatot – 11 Shtator  2020 (sipas orareve që do të publikohen)

Kliko këtu: Njoftim për konsultim