Grafiku i provimeve për studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni grafikët e provimeve për studentët e Faklutetit të Mjekësisë Veterinare:

Kliko këtu: Grafik provimesh 1

Kliko këtu: Grafik provimesh 2