Njoftim për studentët e kursit të tretë Bachelor Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Njoftohen studentët e kursit të tretë bachelor të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të cilët po frekuentojnë lëndë të kursit të parë dhe të kursit të dytë që ditën e hënë datë 15 Qershor 2020 të paraqiten pranë ZSS për të regjistruar lëndët aktuale që po frekuentojnë.

Kliko këtu: Njoftim për vitin e tretë – FEA