Informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Bashkangjitur do të gjeni informacion mbi mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit:

  • Struktura mësimore (Post Covid 19) për: Bsc, Msc dhe MP 1/2 vjecar

Kliko këtu: Struktura mësimore 19-20 (Post Covid 19) Bsch.
Kliko këtu: Struktura mësimore 19-20 (Post Covid 19) Msc (1)
Kliko këtu: Struktura mësimore 19-20 (Post Covid 19) MP 1 vit
Kliko këtu: Struktura mësimore 19-20 (Post Covid 19) MP 2 vjet

  • Orari i Konsultimeve në Auditor ( për studentet e vitit të tretë Bachelor dhe Master Profesional 1 vjecar)

Kliko këtu: Kursi III Bsch.Zooteknia
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Agromjedis
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Agromekanikë
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Akuakulturë
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Hortikulturë
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Mbrojtja e bimëve
Kliko këtu: Kursi III Bsch.Prodhim Bimor
Kliko këtu: Kursi I MP Akuakultura
Kliko këtu: Kursi I MP Tekn.Avanc.Horti (1)

  • Datat e sezonit të verës: provime, riprovime, provime te mbartura, provime paradiplomimi dhe diplomimi

Kliko këtu: Datat e provimeve sezoni verës 19-20