Datat e provimeve dhe mbrojtjes së diplomës për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Bashkangjitur do të gjeni datat e sezonit plotësues Qershor 2020, datat e sezonit te vjeshtës për studentët e kursit të tretë, grafikun e provimeve për sezonin e verës, datat e riprovimeve për sezonin plotësues para diplomimit dhe datat e diplomimit në Fakultetin e Bioteknologjise dhe Ushqimit:

Kliko këtu: Datat e Sezonit Plotësues Qershor 2020
Kliko këtu: Datat e sezonit të vjeshtës 2020
Kliko këtu: Datat e sezonit te veres 2020
Kliko këtu: Datat para diplomës korrik 2020
Kliko këtu: Diplomimi FBU Gusht 2020