Konkurs për të gjithë studentët e Universiteteve me qëllim krijimin e një "Research Paper", Bank OTP Albania

OTP Bank do të organizojë një konkurs për të gjithë studentët e Universiteteve me qëllim krijimin e një “Research Paper” me temë: “Impact of COVID-19 in Albania: How will Banks Change the Way They Operate Now?”
Cilido prej studenteve (individualisht apo në grup) mund të bëhet pjesë e këtij Konkursi. Në përfundim, do të zgjidhen 3 fituesit e parë të cilët do të shpërblehen me një cmim monetar.
Bashkëngjitur do të gjeni të gjitha informacionet e nevojshme.

Kliko këtu:  Guidelines for Research Paper