Vendim Dekanati FEA datë 14/05/2020, procedimi i mësimit online dhe datat e provimeve

Bashkangjitur do të gjeni vendimin e Dekanatit të FEA-s së datës 14/05/2020 në lidhje me procedimin e mësimit online,  sezonin plotësues, datat e shlyerjeve të detyrimeve për kursin e tretë Bachelor si dhe vjeshtën e kursit të tretë:

Kliko këtu: Vendim Dekanati FEA
Kliko këtu: Sezoni Plotesues FEA
Kliko këtu: Shlyerje detyrimesh për K.III FEA
Kliko këtu: Grafik provime Vjeshta K.III FEA Qershor 2020