Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT

Bashkangjitur do të gjeni “Rregulloren për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT” :

 

Kliko këtu: Rregullore për organizimin e zgjedhjeve