Datat e provimeve studentet e K.III Bachelor, Masterit Profesional dhe K.II Master i Shkencave, FSHP

Të nderuar studentë, më poshtë do të japim, datat e sezoneve në vijim, për vitin akademik 2019-2020.
Këto sezone janë për studentët e Vitit të tretë Bachelor, studentët e Masterit Profesional dhe studentët e kursit të dytë Master i Shkencave.

Kliko këtu: Grafiku i provimeve FSHP