Procesi i Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit në Universistetin Bujqësor të Tiranës

Vazhdon proçesi DDD ( Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim ), për prandalimin dhe luftimin e Coronavirusit ( CONVIT -19 ) në gjithë ambjentet e Universitetit Bujqësor Tiranë. Frikë Jo kujdes Po.