Njoftim mbi zhvillimin e mësimit online në UBT

Bashkangjitur do të gjeni njoftimin mbi zhvillimin e mësimit online në UBT:

Kliko këtu: Zhvillimi i mësimit online në UBT