Vendim Rektorati mbi ndërprerjen e procesit mësimor në UBT

Bashkangjitur do të gjeni Vendim Rektorati  Nr. 12, datë 09/03/2020 mbi ndërprerjen e proçesit mësimor në Universitetin Bujqësor të Tiranës:

Vendim Rektorati Nr.12 datë 09/03/2020