Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “BALKANET” “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTME, PROJEKTI “BALKANET”, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, is funded by Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Në kuadër të projektit, “Balkan Ideas Network for Sustainable Innovation in the Agro Food Sector”, “BALKANET” financuar nga Bashkimi Europian, Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, njoftohen të interesuarit të aplikojne për eksperte të jashtem. Bashkangjitur gjeni të specifikuar ekspertizat me fushat përkatëse si dhe Tor (Termat e References) për cdo ekspertize.Lutem të sillni dokumentacion brenda periudhës së caktuar bazuar në informacionin e njoftimeve përkatëse.

  Kordinatori i Projektit
Prof. Dr. Renata Kongoli

 

Kliko këtu: ToR_ Expert for Contribute to the Guidelines document to facilitate the creation of new innovative enterprises in the agro food sector Del4.4.3.

Kliko këtu: Expert for contribute to the Guidelines document to facilitate the creation of new innovative enterprises Del4.4.3.

Kliko këtu: ToR_Expert to support the creation of the communication and marketing roadmap tool for new innovative enterprises, Del4.4.4.

Kliko këtu: Expert to support the creation of the communication and marketing roadmap tool for new innovative enterprises, Del4.4.4.