Korrigjimi i provimeve me ✔️CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Korrigjimi i provimeve me ✔️ CleanScore nisi edhe për këtë sezon!

Që prej qershorit te vitit 2019 në UBT, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim aplikon korrigjimin e automatizuar të provimeve përmes projektit CleanScore. Kjo metodologji siguron cilësi më të lartë dhe transparencë në gjykimin e studentëve si dhe një kohë shumë të shkurtër korrigjimi në veҁse 1 orë.

Gjithashtu CleanScore po përkthen tekste akademike ndërkombëtare për t’u ofruar studentëve njohuri sa më koherente.

www.CleanScore.al

FACEBOOK:  Universiteti Bujqësor i Tiranës Faqja Zyrtare
FACEBOOK:  www.facebook.com/ubtpublic             .