Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sokrat Jani

Edukimi :

  • Titulli “Profesor”, Diploma Nr. 286; me vendimin Nr. 63, datë 18 dhjetor 2001.
  • Titulli “Mjeshtër Kërkimesh”, vendimi Nr. 20, datë 21shkurt1995.
  • Grada “Doktor i Shkencave Bujqësore”, (Diploma Nr. 2214, 06 prill 1989).      .
  • Titulli “Jurist”, (Nr. i diplomës 4547, Dt. 21. 09.1996), Fakulteti i Drejtësisë (Universiteti i Tiranës).
  • Diplomimi: “Agronom i Lartë” (Diploma Nr. 2959; 12 maj, 1979);Instituti Lartë Bujqësor, 1979

Lëndët:

Lektor në modulin: ”Prodhimi i Farërave”, niveli Master Shkencor, drejtimi Agromekanizim, Departamenti Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

  1. Interesat kërkimoreEksplorimi, koleksionimi dhe studimi i diversitetit gjenetik të bimëve perimore nëpërmjet rigjenerimit, karakterizimit, vlerësimit, ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të tyre.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

 

NDERTESA

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Zyra: 205, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

TELEFONI

+0355694053803

EMAIL

sjani@ubt.edu.al ;   sokrat.jani@yahoo.com