Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sokol Duro

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

 

 

Edukimi

Prof. Asoc.ne mjekesi veterinare Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2012

PhD, ne mjekesi veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2008

Master Shkencor në Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2003

Diplome ne Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1991

Lendet:

Hyrje ne Anatomi, Anatomi Topografike, Anatomi e kafsheve

Interesat kërkimore

Osteologjia krahasuese e ruminanteve te vegjel,

Anatomia krahasuese e specieve,

Anatomia e kafsheve ekzootike

Vleresimi i shendetit dhe mirqenies se kafsheve ne ferme,

Titulli :

Profesor i asociuar

 

Departamenti:

Moduleve morfofunksionale

Ndertesa:

Laboratori i anatomise

 

Zyra:

Zyra 102

Tel:

0684066252

 

Email:

durosokol@ubt.edu.al