Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skënder Varaku

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Mbrojtje Bimësh , Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1994

Mastër Agronome e Mbrojtjes së Bimëve , Instituti Lartë  Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1980

Lëndët:

Entomologji bujqësore, Akarologji bujqësore, Bazat e Entomologjisë, Menaxhimi i integruar në drufrutore dhe vektorët e sëmundjeve, etj.

Interesat kërkimore

Studimi i specieve të këpushave të dobishme të Fam. Phytoseiidae në hardhi dhe pemë frutore.

Lufta e Integruar në pemë frutore.

TITULLI

Lektore

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDERTESA

Godina  FBM,

 

TELEFONI

0692150605

EMAIL

natashahaka@ubt.edu.al