Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skender Uku

Edukimi 

PhD, në Ekonomi, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe të Ndërmarrjeve, Universiteti i Saragosës, Spanje, 2003 (Vendimi i Komisionit të Vlerësimit të Titujve Akademikë Nr.157, dt.30.12.2008)

Master Shkencor në Planifikimin Rural në Lidhje me Mjedisin, Instituti Agronomik Mesdhetar i  Saragosës. Qendra Ndërkombëtare e Studimeve të Larta Agronomike Mesdhetare (IAMZ-CIHEAM), Spanjë, 1996

Diplomë e Specializimit Post-Universitar (D.S.P.U) në Planifikimin Rural në Lidhje me Mjedisin. Instituti Agronomik Mesdhetar i Saragosës. Qendra Ndërkombëtare e Studimeve të Larta Agronomike Mesdhetare (IAMZ-CIHEAM), Spanjë, 2005

Studimet e larta në Financë. Fakulteti i Ekonomisë Agrare. Universiteti Bujqësor i Tiranë, 1992

 

Lendët

Drejtim financiar, Financë, Makroekonomi

Kerkimet Shkencore

Metodat kuantitative të analizës ekonomike; Administrim publik dhe politike fiskale; Menaxhim financiar; Ekonomia e burimëve natyrore dhe e mjedisit. Aspektet ekonomike dhe ambientale të prodhimit bujqësor; Politikat agrare dhe rajonale

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Financë-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A, FEA

Zyra:

Zyra 213

Tel:

 

Email:

suku@ubt.edu.al