Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Silvi Jano

Edukimi

Master Shkencor në Planifikim dhe Menaxhim Urban, Universiteti Polis, Tirane, 2012

Master Shkencor në Menaxhim Mjedisor Urban, Universiteti Polis, Tirane, 2015

Lëndët:

Studio Projektimi II, Bazat e Planifikimit Urban, Planifikim Peizazhi, Kopshtet dhe Parqet Urbane

Interesat kërkimore

Peizazhi Urban dhe Tipologjite, Projektimi i Hapësirës Publike me Pjesëmarjen e Komunitetit / të rinjëve, Peizazhi i Tretë, Shpërndarja Hapësinore e Peizazhit

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Hortikulturë dhe Arkitekturë Peizazhi