Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Silvana Nakuci

Edukimi

 

PhD, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2018.

Master në shkencat e Ekonomisë Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2008.

Kam mbaruar studimet e larta në degën e Ekonomisë dhe Politikave Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës , 2000-2005.

 

Lendet:

Ekonomi e burimeve natyrore dhe ambientit & Bazat e Ekonomisë

Interesat kërkimore

Vlerësimi i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore dhe të ambientit

Studime të ndryshme të tregut,  Analiza e sjelljes konsumatore.

Titulli :

Lektore

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 116 A

Email:

snakuci@ubt.edu.al