Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Silvana Mustafaj

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

Doktor i Shkencave, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2014

Titulli “Docent”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2012

Master i Shkencave, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2008

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë-Kontabilitet, 2008

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë, 1997

 

Lendët

Matematikë, Probabilitet, Matematikë Financiare, Teoria e Vendimmarrjes, Kërkim Shkencor & Modelime, Metodologji Kërkimi & Modelime

Kerkimet Shkencore

Vlerësimi i eficiencës ekonomike në bujqësi.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 229

Tel:

 

Email:

smustafaj@ubt.edu.al