Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shtyrja e datës së provimit të modulit “Terminologji mjekësore” K.I, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Për shkak të situatës së krijuar nga moti i ftohtë dhe vështirësitë që janë shfaqur si pasojë e kësaj në qarkullimin rrugor në disa zona, data e provimit të modulit “Terminologji vetrinare” me Kursin I, programi i studimit “Mjekësi veterinare” i planifikuar në Grafikun e sezonit dimëror të provimeve të zhvillohet  në datë 17 Shkurt 2021, do të zhvendoset për tu zhvilluar në datë 09 Mars 2021 me të njëjtat modalitete të pëcaktuara më herët.

Kliko këtu: Shtyrja e datës së provimit të modulit “Terminologji mjekësore”