Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpend Shahini

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Studime Doktorature, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001

Studime mbi mbrojtjen e integruar të parazitëve Wageningen, Holland, 2000

Studimet e thelluara pasuniversitare, Instituti Mesdhetar i Barit, 1999

Fakulteti i agronomisë, dega e Mbrojtje  Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës,Tiranë, 1991

Lëndët:

Entomologji.

Menaxhim i parazitëve

Entomologji bujqësore e aplikuar.

Produktet e mbrojtjes së bimëve

Menaxhimi  i pesticideve

Patologjia e insekteve dhe kontrolli biologjik i tyre.

Kontrolli biologjik.

Diagnoza e insekteve.

Kontrolli i integruar i parazitëve dhe zbatimi i protokolleve të B.E

Interesat kërkimore

Kërkim në fushat:

Entomologji;

Menaxhim i integruar i parazitëve;

Kontrolli biologjik;

Produktet e mbrojtjes bimëve

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDËRTESA

Godina FBM

 

Zyra

115

 

TELEFONI

0682035128

 

 

EMAIL

shshahini@ubt.edu.al

shpend.shahini@gmail.com