Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shpallet thirrja për aplikime për Shkëmbim Studentësh në kuadër të projektit Erasmus+”Credit Mobility” për Semestrin e dytë 2020-2021

Në kuadër të projektit Erasmus + “Credit Mobility”, midis “Pamukkale University” në Turqi dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për Shkëmbim Studentësh, për Semestrin e dytë 2020-2021.

Në këtë projekt ftohen të aplikojnë studentët e Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit, degët Bachelor, MSc Teknologji Ushqimore” dhe MSc Bioteknologji Ushqimore” për t’u bërë pjesë e shkëmbimeve Erasmus + me Pamukkale University, Denizli, në Turqi. Para aplikimit studentët duhet të kërkojnë dhe përzgjedhin modulet që do të zhvillojnë në Universitetin pritës.
Dokumentet e nevojshme për aplikimin e studentëve të cikleve Bachelor dhe MSc janë:

  1. Fotokopje dokumenti identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti);
  2. Curriculum Vitae;
  3. Listë e përditësuar e notave;
  4. Letër Motivimi;
  5. Certifikatë zotërimi të gjuhës Angleze ose Turke (niveli B1 sipas CEFRL)

Nga  ana  e  Universitetit  Bujqësor,  si  partner  i  projektit,  bëhet  një  rankim  paraprak  i studentëve aplikues. Këtë semesër parashikohen 2 kuota. Bursa është  800 Euro/muaj.

Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet në adresën elektronike: esotiri@instant.al/ubttest.

Afati i fundit për aplikim është: 24 DHJETOR, 2020.

Pavarësisht aplikimit të suksesshëm, vetë lëvizja dhe kushtet e saj mund të ndikohen nga situata e krijuar nga virusi COVID-19.

Kliko këtu: Erasmus Pamukkale