Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë Verore – online

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e Fakultetit të Mjeksisë Veterinare të aplikojnë në Shkollën Verore e cila organizohet nga Fakultetit i Mjeksisë Veterinare, Shkup.

Studentët do të kenë mundësi të ndjekin online në datat 28.09.2021-30.09.2021 nëpërmjet platformës ZOOM.

Për tu njohur me programin si edhe për tu regjistruar, ju lutem klikoni https://fvm.ukim.edu.mk/vetnest-summerschool/program/

Afati i aplikimit është 2 Gusht 2021