Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë Verore në Wrocław, Poloni

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e Fakultetit të Mjeksisë Veterinare të aplikojnë në Shkollën Verore e cila organizohet nga Universiteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Wroclaw, Poloni.

Shkolla Verore ofron bursë për të zhvilluar kurse 2-javore mbi shkencat natyrore në datat:

4 Korrik 2022 – 15 Korrik 2022

Afati i fundit për të aplikuar është 31 Maj 2022

Për një informacion më të detajuar, ju lutemi referojuni dokumentit bashkëngjitur si edhe linkut: https://phd.upwr.edu.pl/en/for-candidates/summer-school