Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë verore në Universitetin Novi Sad, Serbi

Universiteti në Novi Sad fton studentët të aplikojnë për bursa rreth shkollës verore “Ecosystem Services Within an Agricultural Landscape” që do të zhvillohet 5-9 Korrik 2021, në Serbi.

Dokumentët e nevojshëm për aplikim:

  • Një CV
  • Letër motivimi
  • Letër rekomandimi e nënshkruar nga mbikëqyrësi / profesori

Për të aplikuar ju lutem dërgoni këto dokumente tek e-mail jasna.grabic@polj.uns.ac.rs

deri më, 31 Maj 2021.

 

Për t’u njohur me programin e shkollës verore klikoni në dokumentin bashkëngjitur.