Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë Verore në Rzeszow

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit të aplikojnë në Shkollën Verore, Poloni.

Studentët duhet të regjistrohen në https://www.ceepus.info/ si edhe të plotësojnë aplikimin në link e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6XskiaO3lOaqJVzebho6mEO48upkcë8umqn7T0006ËOa0Së/vieëform?vc=0&c=0&ë=1&flr=0

Për tu njohur me programin ju lutem klikoni në dokumentin bashkëngjitur.